Richard Šveda

baritone

[/vc_column][/vc_row]

NEW ALBUM OUT NOW!

Slovakia is a country with an exceptional tradition of opera, and Slovak opera singers are prominently represented at the most prestigious world venues, such as the New York Metropolitan, Teatro alla scala in Milan, Royal Opera Covent Garden in London, and the Vienna State Opera.

The baritone Richard Šveda is one of the stars of the youngest generation. He is currently engaged as a soloist with Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf and regularly makes guest appearances at world opera venues and on concert stages. His profile solo CD Suchoň, Moyzes, Faix, Schneider-Trnavský: Songs presents a selection from the song production of the Slovak composers Eugen Suchoň, Alexander Moyzes, Ladislav Faix and Mikuláš Schneider-Trnavský, accompanied by the highly-reputed pianist Róbert Pechanec. The CD also includes an exclusive recording of a song by Bartolomej Urbanec Valley, Valley, rendered by the world-renowned Edita Gruberová, which is included on the CD as a bonus track.

Richard Šveda’s profile CD is issued by Viva Musica! records in an exclusive book binding, which includes among other things the song texts and photographs from the studio of the well-known Slovak photographer and fashion designer Lukáš Kimlička. The CD was recorded at the DVORANA Concert Hall at the Academy of Performing Arts in Bratislava, with music director František Poul responsible for the project’s musical direction. More at www.vivamusicarecords.com.

Slovensko patrí ku krajinám s výnimočnou tradíciou opery a silným zastúpením operných spevákov v rámci tých najprestížnejších svetových operných scén, akými sú Metropolitná opera v New Yorku, Teatro alla scala v Miláne, Royal Opera Covent Garden v Londýne či Viedenská štátna opera.

K najmladšej generácii úspešných slovenských operných spevákov patrí barytonista Richard Šveda, ktorý v súčasnosti pôsobí ako sólista Deutsche Oper am Rhein v Düsseldorfe a pravidelne hosťuje na svetových operných scénach a koncertných pódiách. Jeho profilové sólové CD Suchoň, Moyzes, Faix, Schneider-Trnavský: Songs prináša výber z piesňovej tvorby slovenských skladateľov Eugena Suchoňa, Alexandra Moyzesa, Ladislava Faixa a Mikuláša Schneidra-Trnavského v sprievode renomovaného klaviristu Róberta Pechanca. CD zároveň obsahuje exkluzívnu nahrávku piesne Bartolomeja Urbanca Dolina, dolina v podaní svetoznámej Edity Gruberovej, ktorá je na CD zaradená ako bonusový track.

Profilové CD Richarda Švedu vychádza vo vydavateľstve Viva Musica! records v exkluzívnej knižnej väzbe, ktorej súčasťou sú okrem iného aj texty piesní a fotografie z dielne známeho slovenského fotografa a módneho návrhára Lukáša Kimličku. CD sa nahrávalo v priestoroch Koncertnej sály DVORANA na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, pod hudobnú réžiu projektu sa podpísal hudobný režisér František Poul. Viac informácií na www.vivamusicarecords.com.  

» UPCOMING EVENTS «

G. Puccini: La Bohème

Deutsche Oper am Rhein

Dates:

08.11.2019
10.11.2019
30.11.2019
07.12.2019
15.12.2019
21.12.2019
25.12.2019
02.05.2020
13.05.2020

W. A. Mozart: Don Giovanni

Slovak National Theater Bratislava 

Dates:

12.12.2019

W. A. Mozart: Le Nozze di Figaro / Il Conte Almaviva

Deutsche Oper am Rhein

Dates:

04.01.2020
21.05.2020

E. W. Korngold : Die tote Stadt / Frank+Fritz

National Moravian-Silesian Thratre

Dates:

23.04.2020
28.04.2020
26.05.2020

G. Puccini: Madama Butterfly / Sharpless

Deutsche Oper am Rhein

Dates:

19.03.2020

R. Wagner: Götterdämmerung / Gunther

Deutsche Oper am Rhein

Dates:

13.04.2020

» PERFORMANCES «

Find out about my latest achievements, media releases and special moments in my career.
Feel free to share with your friends!

» BIOGRAPHY «

Richard debuted as a 22-years old singer in the role of Papageno in the Prague State opera.
Since then, his work was acknowledged by prestigious stage performances and numerous prizes.
Read the full success story below.

 
 
 
 
 
 
 
 

The baritone Richard Šveda studied opera singing at the Conservatory in Bratislava. He continued his studies at the Universität für Musik und darstellende Kunst (Kunstuniversität) in Graz, Austria, and perfected his art at international singing courses led by Peter Dvorský, Deborah Polaski, Franz Grundheber, Boris Statsenko, David Syrus, Zlatica and Dagmar Livorová.

He has competed successfully at many international singing contests at home
 and abroad: A. Dvořák International Singing Competition in Karlovy Vary, M. Schneider-Trnavský International Competition in Trnava, Concurso Internacional de Canto Tenor Francisco Viñas in Barcelona, Hans Gabor Belvedere in Vienna, and Emmerich Smola Förderpreis in Baden-Baden.

From the 2010/2011 season Richard Šveda has been a soloist 
of the Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf, where he has successfully played many 
lead and supporting roles. His core repertoire comprises characters from Mozart’s operas: Guglielmo (Così fan tutte); Papageno (The Magic Flute), his debut role as a 22-year- old in the State Opera in Prague; he afterwards appeared in the same role before the Viennese public in Vienna Volksoper. On his home stage at Düsseldorf he appears as Count Almaviva in e Marriage of Figaro and also fills the title role in Don Giovanni, and he has appeared in these roles at The Estates Theatre in Prague.

Apart from Mozart, one may see and hear Richard Šveda as Marcello and Schounard in Puccini’s Bohéme, Herr Fluth in The Merry Wives of Windsor, Scharpless in Madame Butterfly and Escamillio in Bizet’s Carmen.
 He has made successful stage and concert appearances at the following venues among others: Semperoper Dresden, Aalto Theatre Essen, Concertgebouw Amsterdam, Vienna Musikverein, Vienna Volksoper and Prinzregententheater in Munich, and he has toured with Komische Oper Berlin, performing at the Grand Theatre Shanghai, Gran Teatro del Liceu in Barcelona, Bolshoi Theatre in Moscow and Opera Comique in Paris in roles of Papageno.  Since 2014 Richard Šveda has performed in concerts alongside the world- famous Edita Gruberová, as part of her support for talented young artists.

Der Bariton Richard Šveda studierte Operngesang am Konservatorium in Bratislava. Sein Studium setzte er an der Universität für Musik und darstellende Kunst im österreichischen Graz fort.
In vielen internationalen Gesangswettbewerben in seiner Heimat und auch im Ausland setzte er sich erfolgreich durch, wie z. B. dem Antonín Dvořák-Wettbewerb in Karlsbad, dem Francisco Viñas-Wettbewerb in Barcelona, dem Hans Gabor Belvedere-Wettbewerb in Wien oder beim Emmerich Smola-Förderpreis in Baden-Baden.
Seit der Saison 2010/2011 ist Richard Šveda als Solist an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf engagiert. Zu seinem Repertoire zählen neben Papageno die Mozart-Partien Don Giovanni, Conte di Almaviva („Le nozze di Figaro“) und Guglielmo („Così fan tutte“) sowie u.a. Marcello/Schaunard (Puccini „La Bohème“), Eugen Onegin (Tschaikowsky), Albert (Massenet „Werther“), Lord Cecil (Donizetti „Maria Stuarda“), Silvio (Leoncavallo „I pagliacci“), Herr Fluth (Nicolai „Die lustigen Weiber von Windsor“), Malatesta (Donizetti „Don Pasquale“), Sharpless (Puccini „Madama Butterfly”) und Gunther (Wagner „Götterdämmerung“).Gastspiele führten den Bariton u.a. an die Wiener Volksoper, das Nationaltheater Prag, das Gran Teatro del Liceu in Barcelona, die Opera Comique Paris, das Gran Theatre Shanghai, das Bolshoi Theater Moskau, die New Zealand Opera, die Semperoper Dresden, das Aalto Theater Essen und die Oper Dortmund. Mit Konzerten und Liederabenden gastierte er u.a. im Concertgebouw Amsterdam, im Wiener Musikverein sowie im Prinzregententheater München.
Seit 2014 gibt Richard Šveda gemeinsam mit der weltberühmten Sängerin Edita Gruberová Konzerte zur Unterstützung junger talentierter Künstler. 2016 erschien seine CD „Songs“ mit Slowakischen Liedern.

Barytonista Richard Šveda študoval operný spev na Konzervatóriu v Bratislave. V štúdiu pokračoval na Universität für Musik und darstellende Kunst (Kunstuniversität) v rakúskom Grazi a svoje spevácke umenie si zdokonaľoval na medzinárodných speváckych kurzoch pod vedením Petra Dvorského, Deborah Polaski, Franza Grundhebera, Borisa Statsenka, Davida Syrusa, Zlatice a Dagmar Livorovej.

Úspešne sa presadil na mnohých medzinárodných speváckych súťažiach doma aj v zahraničí – Medzinárodná spevácka súťaž A. Dvořáka v Karlových Varoch, Medzinárodná súťaž M. Schneidra-Trnavského v Trnave, Concurso Internacional de Canto Tenor Francisco Viñas v Barcelone, Hans Gabor Belvedere vo Viedni či Emmerich Smola Förderpreis v nemeckom Baden-Badene.

Od sezóny 2010/2011 je Richard Šveda sólistom Deutsche Oper am Rhein v nemeckom Düsseldorfe, kde úspešne stvárňuje mnoho hlavných i vedľajších postáv. Jeho ťažiskovým repertoárom sú postavy z Mozartových opier – Guglielmo (Così fan tutte), Papageno (Čarovná flauta), s ktorým už ako 22-ročný debutoval v Štátnej opere v Prahe a neskôr sa s touto postavou predstavil aj viedenskému publiku vo Volksoper Wien. Na domácej scéne v Düsseldorfe stvárňuje Grófa Almavivu vo Figarovej svadbe, ale aj titulnú rolu Dona Giovanniho, s ktorými vystúpil aj v Stavovskom divadle v Prahe.

Okrem účinkovania v Mozartových operách možno Richarda Švedu vidieť a počuť ako Marcella a Schounarda v Pucciniho Bohéme, pána Flutha vo Veselých paničkách Windsorských, Scharplessa v Madama Butterfly, aj ako Escamillia v Bizetovej Carmen.
 K jeho úspešným javiskovým a koncertným vystúpeniam patria účinkovania v Semperoper (Drážďany), Aalto-Musiktheater Essen, Concertgebouw Amsterdam, Musikverein (Viedeň), Volksoper Wien, Prinzregententheater (Mníchov). Ako Papageno s Komickou operou v Berlíne absolvoval turné v čínskom Grand Theatre Shanghai, Gran Teatro del Liceu v Barcelone, Bolshoi Theatre v Moskve a v Komickej Opere v Paríži. Od roku
2014 Richard Šveda koncertuje po boku svetoznámej Edity Gruberovej v rámci jej projektu podporujúceho mladých talentovaných umelcov.